Nabízíme upravenou verzi Lekcí pro Rangers Kids - prozatím 1. a 2. čtvrtletí prvního roku.

Revidovaná verze č.3.

Přidali jsme do sekce "Pro vedoucí" / "Stanovy" ... aktuální znění nových stanov a Organizační řád schválený 8.11.2014.

Stáhnout si také můžete jednotlivé přílohy k Organizačnímu řádu jako jsou: - Smlouva se sborem,  - vzor uniformy, - vzor razítka a loga RR,  - vyznamenání vedoucích, atd.

Přidali jsme v sekci  "Pro vedoucí" - "Pro vedoucí-účetnictví" balíček souborů pro účetní systém MoneyS3 s možností nahráni předkontací a nastavení systému.

Byla zveřejněná nová zelená odborka pro Adventure Rangers - Pasti.