Zveřejnili jsme několik nových kapitol z MPV -Manuálu pro vedoucí.

Přibyla také zcela nová odborka: Lesník, která je upravená podle situace v České republice. Odborka učí děti poznat lépe les, jak jej chránit a podrobnosti o stromech a jejich vlastnostech. Jedná se o Zelenou odborku pro Adventure Rangers.