Přidali jsme do sekce "Pro vedoucí" / "Stanovy" ... aktuální znění nových stanov a Organizační řád schválený 8.11.2014.

Stáhnout si také můžete jednotlivé přílohy k Organizačnímu řádu jako jsou: - Smlouva se sborem,  - vzor uniformy, - vzor razítka a loga RR,  - vyznamenání vedoucích, atd.